Rekisteriseloste

Henkilö­tietojen käyttö

Henkilötietoja käsitellään palvelujen toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, suoramarkkinointiin sekä asiakkaalle tarjottavan verkko- ja mobiilipalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, sekä muista rekistereistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Asiakaspuheluja voidaan nauhoittaa ja viestejä tallentaa niiden sisällön varmistamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi palvelun niin edellyttäessä.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa mainittuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Viranomaisista tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetulta voit saada lisätietoja.

Evästeet

Internetpalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia (session cookies) ja pysyviä (persistent cookies). Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttäjän käyttämään laitteeseen muistiin istunnon ajaksi. Selainyhteyden päättyessä eväste katoaa. Pysyvät evästeet tallentuvat käyttäjän käyttämään laitteeseen pitkäksi aikaa. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan käyttäjälle mitä uutta palveluun on tullut sen jälkeen kun käyttäjä on edellisen kerran käynyt sivulla.

Palveluntarjoaja käyttää evästeitä siten, että asiakkaille voidaan tarjota kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden estäminen selaimessa

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimessa, mutta sen jälkeen palvelujen toiminnallisuus saattaa heikentyä. Verkkopalvelun käyttäminen tunnistautuneena asiakkaana ei ole mahdollista, jos evästeiden käyttö estetään.

 

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pivo Wallet Oy

Käyntiosoite: Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Kristian Luoma

Sähköpostiosoite: kristian.luoma@pivolompakko.fi

Lisätietoja: 0203 355455

3. Rekisterin nimi

Pivo Wallet Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on / on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus tai hoidettu yhteydenotto taikka asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • - Asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoito ja palvelujen tuottaminen
 • - Lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
 • - Suoramainonta, etämyynti, suoramarkkinointi, mielipide- tai markkinatutkimus taikka muu näihin rinnastettava osoitteellinen lähetys tai yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostilla
 • - Riskienhallinta

6. Rekisterin tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja sivulliselle ilman asianmukaista suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Viranomaisille tietoja luovutetaan lakisääteisissä tapauksissa. Samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäänkuuluvalle yritykselle tai yhteisölle tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Palvelun teknisessä toteutuksessa käytetään ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja siirretään tätä tarkoitusta varten

7. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Rekisteröidyltä itseltään, sekä muista rekistereistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

8. Henkilötietojen siirto eu:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolakia ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa
 • Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröidään
 • Rekisteri on varmistettu
 • Rekisterin käyttö on ohjeistettu

10. Rekisteröityihin liittyvät tietoryhmät ja tiedot

 • Henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten
 • Tunnukset ja nimet
 • Henkilön yhteystiedot, kuten
 • Osoitteet ja puhelinnumerot
 • Kotipaikka
 • Kielletyt ja suositeltavat yhteystavat
 • Henkilön perustiedot, kuten
 • Asiakassuhteen alkupvm
 • Kansalaisuus ja asiointikieli
 • Henkilön asiointitiedot, kuten
 • Tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantotiedot tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin
 • Käytettävissä olevat maksuvälineet
 • Käytössä olevat asiakkuussuhteet kaupan palveluihin ja muihin mobiillompakon piirissä oleviin toimijoihin sekä niihin liittyvät tunnistetiedot

11. Rekisteritietojen säilytys

 • Tietoja säilytetään kirjanpitolain ja muun kulloinkin soveltuvan lainsäädännön edellyttämän ajan