5 monikanavaisen myynnin ongelmaa ja ratkaisua

Monikanavaisuudesta ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksesta on kirjoitettu viime aikoina kilotavuittain tekstiä, eikä suotta.

Kuluttajat liikkuvat runsaasti eri kanavien välillä: he hakevat tuotetietoa verkosta, seuraavat ja jakavat tuote- ja yritysarvioita verkossa sekä keskustelevat yrityksen ja asiakaspalvelijoiden kanssa sosiaalisessa mediassa, myymälässä, verkkokaupan chatissa ja tapahtumissa.

Kun kuluttajat käyttävät lukuisia erilaisia ostokanavia ja viestimiä, on luonnollista, että myös kauppiaat hakeutuvat samoihin kanaviin.

Saumaton monikanavainen kaupanteko vaatii tietenkin kauppiaan toimintatavoilta ja järjestelmiltä mukautumista – mitä useammassa kanavassa kauppias palvelee ja tekee kauppaa, sitä enemmän niiden ylläpitoon kuluu aikaa. Jos kanavat ovat kovin erillään toisistaan, monikanavaisuuden saumaton toteutuminen ja asiakaskokemus kärsivät.

Pureudumme seuraavaksi tyypillisiin monikanavaisen myynnin haasteisiin sekä niiden ratkaisuihin.


Ongelma: työläs varastonhallinta

Kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistäminen on joskus haastavaa, etenkin liiketoiminnan ja tuotevolyymien kasvaessa. Jos varastonhallinta ei ole automaattista ja varastotiedot eivät synkronoidu myyntikanavien välillä, menee manuaaliseen varastonhallintaan ja seurantaan valtavasti aikaa.

Pahimmassa tapauksessa asiakas tilaa verkkokaupasta tuotteen, joka onkin juuri myyty loppuun kivijalkakaupassa tai tapahtumamyynnissä.


Ratkaisu: verkkokaupan ja kassajärjestelmän integroiminen

Onneksi verkkokaupan ja kassajärjestelmän yhdistäminen on nykyään helppoa, ja voi onnistua jopa muutamalla klikkauksella. Yhteensopivat verkkokauppa ja kassajärjestelmä mahdollistavat tuotetietojen keskitetyn päivittämisen ja varastonhallinta pitää huolen siitä, että tuotesaldo on aina ajan tasalla, tehtiin ostos sitten kivijalasta, verkosta tai tapahtumasta.

OP Kassan verkkokauppalisäosat mahdollistavat saumattoman monikanavaisen myynnin ja automaattisesti päivittyvän varastosaldon, teit kauppaa missä tai milloin tahansa.

Lue myös: Miksi kivijalkakauppiaan kannattaa panostaa verkkokauppaan – ja miksi se on nyt niin helppoa?

 

Ongelma: myyntikanavien eriytyminen ja kaupan brändin hajanaisuus

Kivijalkamyymälän, verkkokaupan ja muiden kanavien, kuten vaikka sosiaalisen median tai verkkosivuston, pyörittäminen yhtä aikaa ei vielä tarkoita toimivaa monikanavaisuutta.

Välillä käy niin, että kanavat ovat olemassa, mutta toimivat erillisinä, eikä niiden synergiaetuja ole huomioitu - esimerkiksi varastosaldot tai tuotetiedot eri kanavissa eivät täsmää, asiakkaan sähköpostilla lähettämä kysymys odottaa vastaustaan viikkokausia ja Facebook-sivuilla on erilainen logo kuin kivijalkaliikkeen näyteikkunassa.

Näin asiakkaalle jää hajanainen kokemus brändistä, eikä palvelukokemusta voi kutsua sujuvaksi tai asiakkaan tarpeisiin räätälöidyksi.


Ratkaisu: yhtenäinen ilme, yhtenäiset toimintatavat ja yhtenäinen järjestelmä

Varmista, että tuotetietosi ovat yhtenäisiä ja ajantasaisia kaikissa kanavissa ja huolehdi, että loppuunmyydyt tuotteet eivät ole esillä verkkokaupassa tai somessa. Huomioi kassajärjestelmän ja verkkokaupparatkaisun valinnassa mahdollisuus niiden saumattomaan integraatioon, jonka ansiosta tuotetiedot ja tuotesaldot pysyvät ajan tasalla molemmissa kanavissa ilman ylimääräistä vaivannäköä.

Panosta asiakaspalveluun: kivijalkakauppaan saapuva asiakas on saattanut etsiä tietoja etukäteen verkosta, joten hän arvostaa, että henkilökuntasi osaa palvella häntä asiantuntevasti ja tarjota hänelle neuvoja, joita hän ei ole verkosta saanut. Vastaa verkon ja sosiaalisen median kautta tuleviin viesteihin nopeasti ja huolehdi, että ilmeesi on yhtenäinen sekä verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa että kivijalkakaupassa.

Kuvaaminen ja viesteihin vastailu eivät välttämättä vaadi suuria ponnistuksia, vaan hoituvat laitteilla, joita käytät muutenkin. Jos käytössäsi on mobiililaitteessa toimiva kassajärjestelmä, voit hoitaa samalla laitteella maksujen vastaanottamisen, sosiaalisen median viesteihin ja sähköposteihin vastailun ja valokuvien ottamisen.

Lue myös: Sopivan kassan valinta - mitä pitää ottaa huomioon?


Ongelma: tuotetietojen ylläpito kaikissa kanavissa

Kun myyt monessa kanavassa, tuotetietoja ylläpidettävä ja viilattava monessa paikassa. Kivijalkamyymälässä on mietittävä hyllypaikat, esillepano sekä mahdolliset tuote-esittelyt ja lisätiedot, verkkokaupassa ja sosiaalisessa mediassa tuotekuvat ja tuotekuvaukset unohtamatta tietenkään hintoja ja tilausmahdollisuuksia.

Tuotetietojen, sisäänosto- ja myyntihintojen, alv-kantojen ja muiden olennaisten tietojen ylläpitäminen, kirjaaminen ja syöttäminen sekä kassajärjestelmään että verkkokauppaan on työlästä. Jos järjestelmiä ei ole integroitu keskenään, työtä joutuu tekemään kaksinverroin.


Ratkaisu: keskitetty tuoterekisteri

Keskitetty tuoterekisteri on kaiken a ja o - se auttaa merkittävästi tuotetietojen hallinnassa ja ylläpidossa. Näin sinun tarvitsee lisätä tuote- ja hintatiedot järjestelmään vain kerran, ja ne ovat käytettävissä jokaisessa kanavassa samalla kertaa.

OP Kassan helppokäyttöistä tuoterekisteriä voit käyttää joko kassasovelluksella tai selainpohjaisen hallintapaneelin kautta. Tuoterekisteriin lisäät helposti uusia tuotteita ja tuoteryhmiä, ja samalla voit lisätä tuotteelle tuotekuvan verkkokaupassa käytettäväksi. Myös tuotevarianttien, kuten kokojen tai värivaihtoehtojen, lisääminen on yksinkertaista, ja näin saat kaikki tuotetiedot käyttöön sekä kivijalkakauppaan että verkkokauppaan. Tuotteita voit tuoda myös useamman kerralla Excel-tuonnin avulla.

Tutustu OP Kassan hallintapaneeliin

Tutustu Excel-tuontiin


Ongelma: aikaavievä myynninseuranta

Kauppiaan aika on kallista, ja sitä kuluu moneen asiaan. Jotta kauppa olisi kannattavaa, pitää myyntiä tietenkin seurata ja analysoida.

Joskus myyntiraporttien koostaminen on hidasta ja työlästä, ainakin, jos jokaisen kanavan myyntiä pitää seurata erikseen ja erilliseltä raportilta.


Ratkaisu: automaattiset ja selkeät myyntiraportit

Onneksi nykyään monet modernit kassajärjestelmät tarjoavat helposti hyödynnettäviä mittareita myynnin seuraamista varten. Jos kassajärjestelmäsi ja verkkokauppasi on integroitu, voit saada tiedon myynneistäsi yhteen paikkaan, jolloin sen seuranta on helppoa.

OP Kassan päivittäiset myyntiraportit mahdollistavat seurannan jokaisesta myyntikanavasta. Myyntilukujen lisäksi näet OP Kassan älykkäästä analytiikasta myös esimerkiksi keskiostoksen, suosituimmat tuotteet ja tuoteryhmät sekä käytetyt maksutavat. Myyntiraportit ja analytiikka eivät ole vain välttämätön paha, vaan niitä voi käyttää tukena oman myynnin kehittämisessä.

Lue myös: Myyntidata on yrityksesi paras ystävä - näin valjastat sen hyödyt käyttöösiOngelma: maksujen vastaanotto ja myyntien kirjaaminen tapahtumissa ja liikkuvassa myynnissä

Messut ja tapahtumat ovat tärkeitä sekä näkyvyyden että kuluttajien kohtaamisen kannalta. Monesti haasteeksi nousee maksujen vastaanottaminen ja myyntien kirjaaminen myös liikkuvassa myynnissä - etenkin, kun korttimaksamisen suosion kasvaessa käteisen käyttäminen vähenee jatkuvasti.


Ratkaisu: mobiili kassajärjestelmä

Monet nykyaikaiset mobiilikassajärjestelmät kulkevat helposti mukana ja mahdollistavat maksujen vastaanottamisen missä vain. Näin myynnit saa kirjattua samaan järjestelmään ja samoille raporteille, ja korttimaksujen vastaanottaminen onnistuu ajasta ja paikasta huolimatta.

OP Kassan mobiililaitteessa toimiva kassasovellus ja siihen yhdistettävä langaton maksupääte mahdollistavat liikkuvan myynnin helposti, ja lisäksi varastosaldokin pysyy ajan tasalla. Myös kuitin voi lähettää kätevästi asiakkaan sähköpostiin, joten jatkojohtokelojen ja kuittirullien raahaaminen käy tarpeettomaksi.

Lue myös: Miksi OP Kassa on hyvä tapahtumissa ja pop up -myymälöissä?Kohti menestyksekästä monikanavaista myyntiä

Saumattomasti yhteensopivat myyntikanavat helpottavat niin kauppiasta kuin asiakastakin ja tekevät ostamisesta joustavaa ja helppoa. Verkkokaupan ja kivijalan yhdistävä nykyaikainen kassajärjestelmä on tässä keskeisessä roolissa.

Tutustu tarkemmin OP Kassan verkkokauppaominaisuuksiin.